Category: Video: Reflections

Om Paulus, Luther, tro och gärningar

När Martin Luther läste Romarbrevet påverkades han så mycket av budskapet rättfärdiggörelse genom tro att det förändrade hela hans syn på människans förhållande till Gud. Luther, i sin tur, har påverkat en stor del av kristendomen med hans tolkning av vad sann tro är. Personligen ser jag Martin Luthers […]

Stand Still!

A photo friend showed this clip on her blog. I thought it was wonderful. What a great way to show how important it is to sometimes just stand still, to push the paus button of our lives. What reflections do you make? Have a great day! (And don’t […]