Category: Sacrifice

Om Paulus, Luther, tro och gärningar

När Martin Luther läste Romarbrevet påverkades han så mycket av budskapet rättfärdiggörelse genom tro att det förändrade hela hans syn på människans förhållande till Gud. Luther, i sin tur, har påverkat en stor del av kristendomen med hans tolkning av vad sann tro är. Personligen ser jag Martin Luthers […]

Giving Time

Automatic translation of text ATT GE TID De behöver så mycket uppmärksamhet, men tiden är så begränsad. De slukar så mycket energi, men det finns nästan ingen kvar. De kräver ett okuvligt tålamod, men detta har gått förlorat någonstans på vägen. Så där känns det vissa dagar, när […]

Big Pictures and Sacrifices

I had a tricky lesson recently. The text was taken from the first half of Leviticus (Old Testament), and dealt a great deal with the sacrificial offerings the Israelites were commanded to perform. Understandably, some of the students were… how shall we put it… a bit nauseated by […]